Współczynnik konwersji (CR)

 

ZNACZENIE:

Współczynnik konwersji CR to wskaźnik wyrażony w procentach, który mówi o tym, jaki jest udział użytkowników wykonujących daną akcję na stronie (np. wchodzących w zakładkę kontakt czy dokonujących zakupu). CR = liczba konwersji/liczba kliknięć w reklamę x 100%

KOMENTARZ:

Załóżmy, że 50 użytkowników dokonało zakupu na Twojej  stronie (czyli masz 50 konwersji), a liczba wszystkich kliknięć w reklamę wyniosła 1000. W takim przypadku współczynnik konwersji będzie wynosił 5%, ponieważ CR= (50/1000) x 100%= 5%.