Udział w wyświetleniu

 

ZNACZENIE:

Udział w wyświetleniu to ilość uzyskanych wyświetleń, podzielona przez ilość możliwych wyświetleń w danym czasie wyrażona w procentach. Wskazuje procent udziału w aukcjach reklamy jaki uzyskaliśmy z całej ilości możliwych wyświetleń reklamy na wybrane przez nas kierowanie.

 

KOMENTARZ:

O tym, czy dana reklama jest odpowiednia do wyświetlenia decydują ustawienia kierowania reklam, stan ich zatwierdzenia, stawki oraz wynik jakości.