Średnie CPC

 

ZNACZENIE:

Średnie CPC to średni koszt kliknięcia w reklamę. Określa zatem średnią kwotę,  obliczoną na podstawie stawek, które zapłaciliśmy za poszczególne kliknięcia reklamy. 

 

KOMENTARZ:

Załóżmy, że reklamy przyniosły 4 kliknięcia. Pierwsze kosztowało 1,20 PLN, drugie – 1,25 PLN, trzecie – 1,25 PLN, czwarte – 1,30 PLN. Średnie CPC wynosi (1,20+1,25+1,25+1,30)/4, czyli 1,25 PLN.