Średnia pozycja 

ZNACZENIE:

Średnia pozycja to wartość, która określa średnią pozycję wyświetlania się danej reklamy. 

 

KOMENTARZ:

Załóżmy, że mieliśmy 4 wyświetlenia reklamy. Trzy razy wyświetlana była na 1. pozycji i raz na 2. pozycji. Średnia pozycja wynosi (1+1+1+2)/4, czyli 1,25.