Średni koszt konwersji

 

ZNACZENIE:

Średni koszt konwersji oznacza średni koszt jednego zrealizowanego celu kampanii. Jest to wartość odpowiadająca kosztom poniesionym na wszystkie kliknięcia podzielonym przez liczbę konwersji

 

KOMENTARZ:

Przykład: Mieliśmy 4 kliknięcia, które kosztowały nas łącznie 9 zł. Przełożyły się one na 3 konwersje, a więc średni koszt konwersji wynosi 3 zł.  

Z powodu różnorodności celów ustawionych dla kampanii, średni koszt konwersji nie odpowiada kosztom realizacji jednego konkretnego celu kampanii.