Adres URL

 

ZNACZENIE:

Adres URL to adres strony internetowej składający się z ciągu określonych znaków, który służy do lokalizowania danych zasobów w Sieci. Wpisany zatem w przeglądarkę internetową prowadzi do konkretnej witryny.

 

KOMENTARZ:

Przykład adresu URL tej strony to http://roiexperts.pl/slownik-marketingowy/adres-url/.