Web Development Services

Analityka Internetowa

Wszystkie działania w Internecie są mierzalne. Pomożemy Ci podjąć decyzję, które źródła i kanały są najlepsze dla Twojej firmy, a z których warto zrezygnować.

Analityka Internetowa opiera się na mierzeniu, raportowaniu oraz wyciąganiu wniosków na podstawie statystyk odwiedzin dla naszej strony www lub aplikacji.

Strategia Mierzenia Celów

Priorytetem jest cel, do którego dążymy. Jest on koniecznością instalacji niezbędnych narzędzi analitycznych

Pierwszym krokiem jest ustalenie wskaźników wydajności dla przedsiębiorstwa (KPI). Pozwolą one ustalić, co będzie mierzone w ramach witryny internetowej lub aplikacji.

Ponadto, należy zdefiniować cele. Należy określić jakie wyniki poszczególnych KPI będą zadowalające, w okresie, którego dotyczy strategia.

Konfiguracja Google Analytics

Drugim etapem pracy nad Analityką Internetową jest odpowiednia konfiguracja narzędzia Google Analytics, które pomoże realizować, a przede wszystkim mierzyć cele strategii firmy. 

W Google Analytics skonfigurujemy: cele oraz ich ścieżki, filtry, połączenia z mediami społecznościowymi, remarketing, tagowanie url oraz mierzenie wyszukiwarki znajdującej się na stronie (wyszukiwarki wewnętrznej).

W celu zbierania jeszcze szerszych informacji pochodzących z różnych źródeł ruchu, Google Analytics zintegrujemy z narzędziami Google AdWords oraz Google Search Console. Ułatwi to mierzenie zarówno płatnego jak i bezpłatnego ruchu na witrynie Twojej firmy.

Audyt Analityki Internetowej

Wykonana przez nas analiza pomoże Ci zrozumieć skąd pochodzą użytkownicy Twojej strony internetowej, jaki czas spędzają na poszczególnych podstronach, jak duży procent użytkowników opuszcza koszyk zakupowy w ostatnim kroku zamówienia, ilu unikalnych użytkowników zrealizowało założony cel, jakie kanały pozyskania ruchu są najlepsze, a z których warto zrezygnować oraz czego użytkownicy szukają wewnątrz Twojej witryny.

Zebrane dane pozwolą wyciągnąć wnioski, które wspólnie omówimy, aby osiągać lepsze ROI z Twoich działań z zakresu marketingu internetowego.

Jakie zakresy prac obejmuje Analityka Internetowa?

Wdrożenie Analityki Internetowej

Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności dla przedsiębiorstwa (KPI) oraz instalacja i konfiguracja narzędzi analitycznych

Audyt Google Analytics

Analiza poprawności implementacji kodów Google Analytics na stronie, analiza filtrów i segmentów, celów i ścieżek, poprawności integracji z systemami zewnętrznymi.

Analiza Danych z Narzędzi Analitycznych

Spojrzymy całościowo na zebrane dane i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Pomoże to usprawnić funkcjonowanie Twoich działań z zakresu marketingu online i w efekcie przyniesie lepsze wyniki finansowe

Optymalizacja Konwersji

Sprawdzimy czy dane, które mierzysz są relatywne i odpowiednio odzwierciedlają Twoje działania i przede wszystkim cele, które chcesz osiągnąć dzięki kampaniom online

Testy A/B strony internetowej

Zmiany optymalizacyjne, które zostaną wprowadzone na stronie internetowej muszą być odpowiednio mierzone. Ich efekty zmierzymy za pomocą testów A/B czyli porównania wariantów i wyboru najlepszych rozwiązań.

Szkolenia z Google Analytics

Przeprowadzimy indywidualne lub grupowe szkolenie z zakresu Google Analytics, aby osoby odpowiedzialne za mierzenie wyników kampanii jeszcze lepiej optymalizowały działania marketingowe

Nasze Case Studies